Externe communicatie

De tijd dat er af en toe eens een bericht aanspoelde ligt eeuwen achter ons. Uw doelgroepen worden nu overspoeld met informatie. Dat vraagt om een doordachte, heldere en structurele aanpak van uw communicatie. De beste resultaten boekt u als u daarbij planmatig te werk gaat en een structuur ontwikkelt waarbij u adequaat kunt reageren op signalen uit de omgeving. En waarbij u zich steeds bewust blijft van de informatiebehoefte van uw doelgroepen, zodat u hen echt bereikt met uw communicatie.