Huisstijl

Voor de uitstraling van uw organisatie moet u het vooral hebben van uw producten en diensten en de wijze waarop medewerkers daar vorm aan geven. Uw huisstijl is daarin ondersteunend. En dan denken we aan een consistent gevoerde huisstijl, waarvan de uitstraling past bij uw organisatie. Op uw briefpapier, maar ook op de auto's van uw bedrijf, in de personeelsadvertenties en op uw foldermateriaal.

Ons bureau kan u terzijde staan bij het vaststellen van de gewenste uitstraling tot en met het vertalen daarvan in beeld, kleurgebruik etcetera. Ook voor de keuze van een vormgever en het ontwikkelen van middelen waarop uw huisstijl terug te vinden is, kunt u bij ons terecht.