Analyse personeelsblad

Als redactie van het personeelsblad probeert u een goed blad te maken. Een blad dat lezers niet alleen informeert over het beleid en de werkwijze van de organisatie, maar een blad dat hen ook motiveert en dat leuk is om te lezen. Een kritische blik van deskundige buitenstaanders helpt u deze doelstelling nog beter waar te maken en zal u zeker inspireren.

Op basis van drie nummers brengen wij de sterke en zwakke punten van uw blad in beeld en adviseren we u over praktische verbeteringen. We letten op: afstemming op de doelgroep qua onderwerp en vorm, variatie, human interest-gehalte, aantrekkelijkheid, leesbaarheid van de artikelen (structuur, stijl en taalgebruik), koppen en intro's, uitstraling van het blad, fotografie en vormgeving. Ook kijken we of medewerkers voldoende aan het woord komen in uw blad.