Intern communicatiebeleid

Bij het ontwikkelen van communicatiebeleid analyseren we eerst uw situatie. Wat wilt u communiceren, welke middelen worden er al ingezet, hoe is de overlegstructuur en wat is het organisatiebeleid?

Natuurlijk nemen we hierin uw visie op het communicatieprobleem mee. In veel gevallen doen we ook een onderzoek onder medewerkers en managers om te achterhalen wat zij van de interne communicatie vinden, wat hun wensen zijn, welke sterke en zwakke punten zij ervaren en wat zij van de verschillende communicatiemiddelen vinden.

Het probleem is soms te veel informatie of het ontbreken van samenhang tussen de verschillende boodschappen en middelen. Ook komt het regelmatig voor dat de doelgroep de informatie niet leest of te moeilijk vindt. De oplossing ligt dan niet in het ontwikkelen van meer communicatiemiddelen, maar in een betere afstemming van de middelen op elkaar of op de verschillende doelgroepen.

Effectief
Op basis van een grondige analyse adviseren we u over een effectieve inzet van communicatiemiddelen, de communicatieboodschap en eventueel ook over de overlegstructuur. Ook kunnen we een gericht communicatieplan maken bij reorganisaties, veranderingen of de introductie van het bedrijfsplan.