Missie en bedrijfsplan

Uw organisatie heeft een missie geformuleerd en een bedrijfsplan geschreven. Wij kunnen zorgen voor een begrijpelijke vertaling van uw boodschap, zodat uw medewerkers weten waar de organisatie naar toe wil en wat er van hen verwacht wordt. Ook een gedegen implementieplan behoort tot de mogelijkheden. Immers, als u een populaire versie van uw bedrijfsplan uitreikt, of uw missie opneemt in het personeelsblad, mogen de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn! De boodschap beklijft beter bij uw medewerkers als zij hiervan op verschillende manieren, nuttige én aangename, kennis kunnen nemen.