Sociaal jaarverslag

In het sociaal jaarverslag legt een organisatie met name verantwoording af van het personeels- en arbobeleid. Medewerkers zijn hier de belangrijkste doelgroep. Wij denken mee over een vorm die medewerkers aanspreekt, terwijl toch de verplichte informatie aan bod komt. Soms werkt een artikel in het personeelsblad of een creatief overzicht van belangrijke cijfers met korte teksten beter dan een traditioneel verslag.

Regelmatig schrijven we de tekst voor het sociaal jaarverslag. Dit gebeurt veelal op basis van interviews met ter zake deskundige medewerkers uit uw organisatie, zodat het hen veel tijd bespaart. Natuurlijk kunnen we ook teksten vanuit uw organisatie redigeren tot een prettig leesbaar geheel. Voor de vormgeving en de productie (bijvoorbeeld drukwerk) werken we samen met diverse vormgevers en drukkers. Desgewenst werken we samen met uw huisdrukker.