Training presentatie op beurzen


Organisaties staan dikwijls op beurzen om nieuwe producten te introduceren en nieuwe klanten te ontmoeten. Steeds vaker wordt dit middel ook ingezet om personeel te werven, zowel in de profit als de non-profitsector. In de training Presentatie op beurzen leert de standbemanning dit middel optimaal te benutten, zodat het uw organisatie ook echt nieuwe klanten of personeel oplevert. De training beslaat een dagdeel.


Programma


Plaats van info- en banenmarkten in de totale communicatie

Deelname aan beurzen en informatie- en banenmarkten vormt een onderdeel van een bredere mix van communicatiemiddelen die als doel heeft nieuwe klanten of medewerkers te interesseren voor uw organisatie. We staan stil bij de kenmerken en kracht van het middel informatiemarkt/beurs ten opzichte van andere communicatiemiddelen, zoals advertenties, folders en mailingen.


Wat wilt u met deelname bereiken? (persoonlijke doelstelling)

Deelname aan een beurs of informatiemarkt (bijvoorbeeld bij een opleiding) kost veel tijd en geld. Het is daarom belangrijk om er zoveel mogelijk uit te halen. Het is dus nodig om van tevoren helder te hebben wat u er concreet uit wilt halen, wat u met deelname wilt bereiken. De deelnemers krijgen een aantal situaties voorgelegd. Ze bedenken in subgroepen of deelname zinvol is en wat hun concrete, persoonlijke doelstellingen in de gegeven situatie zijn. Ook denken ze vast na over de globale inhoud van de gesprekken.


Uw persoonlijke presentatie op de dag zelf

Vertoning van de videofilm "Op beurzen niet te kijk staan" met John Cleese. Deze film gaat over de presentatie op een beurs van een commercieel bedrijf. De standbemanning, waaronder John Cleese, demonstreert op treffende wijze veel gemaakte missers, zoals de ingang blokkeren en mensen van achteren benaderen.


Oefenen in rollenspelen

De deelnemers oefenen in rollenspelen situaties waarmee ze geconfronteerd kunnen worden wanneer ze op een informatie- /banenmarkt of beurs staan.


Na de markt

Een valkuil is dat de standbemanning na de presentatie denkt: "dat was het dan..." en de volgende dag weer vrolijk aan het werk gaat. Om dit te voorkomen gaan we in op de evaluatie van de markt.


Kosten

We bieden deze training in company aan voor een bedrag van € 600,- aan een groep van maximaal acht deelnemers.