Basistraining communicatie

In deze training van 1,5 dag leert u doelgericht en bewust te communiceren met interne en externe doelgroepen. Zo leert u PR- en communicatieplannen opstellen. Daarnaast raakt u vertrouwd met het maken van veel voorkomende communicatiemiddelen.

Programma

PR en communicatie, een eerste kennismaking
We gaan in op het belang van communicatie voor uw organisatie en geven de begrippen imago en identiteit handen en voeten. Ook besteden we aandacht aan de vertaling van het organisatiebeleid naar het communicatiebeleid. De verschillende in- en externe doelgroepen en mogelijke communicatiemiddelen passeren de revue.

 

 

Opstellen van een communicatieplan
Door PR en communicatie niet ad hoc maar planmatig aan te pakken is het effect veel groter. U leert een communicatieplan maken op basis van concrete doelstellingen en een juiste segmentatie van doelgroepen. Dit leidt uiteindelijk tot een creatieve en effectieve inzet van middelen. Tijdens dit blok gaat u ook aan de slag met het ontwikkelen van een eigen communicatieplan.

Omgaan met de pers
De zogenaamde "free publicity" is voor veel organisaties aantrekkelijk, maar dikwijls niet eenvoudig te realiseren. U leert deze publiciteit in de pers te bewerkstelligen door journalisten op de juiste wijze en het juiste moment te benaderen. Uiteraard leert u hierbij ook een goed persbericht opstellen.

Wervend schrijven
Een wervende tekst heeft een eigen stijl en opbouw. Na theorie en praktische oefeningen over wervend schrijven kunt u naar keuze oefenen met het opstellen van een mailing, folder of advertentie.

 

 

Kosten

Deelname aan een open inschrijftraining van 1,5 dag kost circa € 550,- per deelnemer, inclusief beoordeling van een huiswerkopdracht, syllabus en accommodatie. Voor een training binnen uw organisatie maken we een programma en bijbehorende offerte op maat