Training journalistiek schrijven


De redactie van het personeels- of bedrijfsblad staat voor de taak om een blad te schrijven dat medewerkers informeert en motiveert. Dat is een hele kunst. In de training Journalistiek schrijven leren redactieleden hoe ze een goed artikel schrijven dat aansluit bij de behoefte van de lezer, een duidelijke structuur heeft en ook nog aantrekkelijk en duidelijk is geschreven. De training beslaat minimaal 1,5 dagdeel. Tijdens het trainingstraject schrijven de deelnemers een artikel, waarop ze ook schriftelijk commentaar krijgen.


Programma


Dag 1 (twee dagdelen)


Doelgroepgericht schrijven

Aan de hand van lezersprofielen van bekende bladen bedenkt u een lezersprofiel voor uw eigen blad. We bespreken hoe u dit profiel steeds kunt gebruiken bij de samenstelling van uw blad.

Het schrijfproces
Hoe kunt u het beste te werk gaan bij het schrijven van een artikel?

Structuurontwerp
Korte introductie over de hoofdgedachte en structuur van een journalistiek artikel. Daarna gaan de deelnemers zelf een structuur ontwerpen voor een artikel. Hun leidraad hierbij is het lezersprofiel.

Wegwijzers voor de lezer
Hoe maakt een journalist de structuur zichtbaar voor de lezer, zodat deze het spoor niet bijster raakt? We gaan in voorbeeldartikelen op zoek naar verschillende wegwijzers.

Alinea's en verbindende woorden nader bekeken
Na een korte introductie leert u in verschillende oefeningen goede alinea's maken. Ook leert u door verbindende woorden zinnen logisch met elkaar in verband te brengen.

Oefening zichtbaar logisch schrijven
Tijdens een korte oefening schrijft u willekeurige steekwoorden zichtbaar logisch aan elkaar.

Inspiratie opdoen
We bekijken verschillende bedrijfs- en personeelsbladen en halen hieruit ideeën voor het eigen blad. De trainers gaan kort in op afwisseling in genres.

Huiswerkopdracht
U krijgt de opdracht om het artikel waarvoor u 's morgens een structuur hebt ontworpen thuis te schrijven.


Dag 2 (één dagdeel)


Huiswerkbespreking

We staan stil bij algemene aandachtspunten uit het huiswerk. Centraal staat wat op de vorige dag is geleerd: structuur, alinea's, verbindende woorden, koppen en subkoppen. Alle deelnemers ontvangen individueel schriftelijk commentaar op hun artikel.

Duidelijk en aantrekkelijk schrijven
U krijgt handvatten voor een duidelijke en actieve schrijfstijl. Met deze kennis herschrijft u vervolgens passages uit eigen werk. We presenteren aantrekkelijke elementen uit het huiswerk en bekijken andere mogelijkheden om een artikel aantrekkelijk te maken. Ook hier gaan we kort mee oefenen.

Kop en lead (of intro)
U leert een kop en lead schrijven waarmee u uw lezer informeert en zijn interesse wekt.

Genres
Afwisseling in genres (zoals interview, reportage, bericht of column) houdt uw blad boeiend. De keuze van een bepaald genre hangt ook sterk samen met het onderwerp en de interesse van de lezer. Na een overzicht van de mogelijkheden gaat u aan de slag met een genre naar keuze.


Kosten

Individuele deelname aan een training met open inschrijving kost € 550,-, inclusief beoordeling huiswerk, syllabus en accommodatie. Voor een training binnen uw organisatie maken we een programma en offerte op maat