Janny Terlouw

Communicatie Voorburg

Janny Terlouw heeft jarenlang ervaring in de communicatie, voorlichting en public relations. Ze werkt als mede-eigenaar ruim vijftien jaar voor Terlouw & Schotman Communicatie. Daarvoor werkte ze als communicatieadviseur en -trainer bij De Landbouwvoorlichting, een groot landelijk adviesbureau voor agrarische ondernemers, bij een Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (thuiszorg en algemeen maatschappelijk werk) en een regionaal patiƫnten/consumentenplatform. In deze functies ontwikkelde ze communicatiebeleid en nieuwe communicatiemiddelen, gaf ze communicatie- en redactietrainingen, en schreef ze uiteenlopende teksten voor bijvoorbeeld jaarverslagen, relatiemagazines, internet, folders en personeelsbladen. Ze volgde communicatieopleidingen bij de Stichting voor Reclame en Marketing, een vervolgopleiding Journalistiek Schrijven bij de School voor Journalistiek in Utrecht en cursussen webredactie. Andere genoten opleidingen zijn: Sociale academie, HBO en Voortgezette opleiding, doctoraalstudie Cultuur Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Lid van Logeion vereniging voor communicatie en Nederlands Media Netwerk